Kan du ikke se videoen, skyldes det fravalg af statistik-cookies. Du kan ændre indstilling for tilladelse til statitik-cookies her.

KP Components A/S har købt en Multiloader robotcelle til håndtering og transport af rågods opsamlet direkte fra en palle. Multiloaderen afløser en celle, vi installerede, i selvsamme produktion, for 15 år siden.

Multiloader cellen fra 2007

Tilbage i januar måned i 2007, stod Jens, Hans Jørgen og daværende medejer, Mads, i en produktionshal hos KP Components A/S i Vestjylland.

De 3 herrer havde netop afsluttet installationen og indkøringen af en Multiloader celle, som mekanisk håndterede og sorterede emnerne, der blev ført ind i cellen på en palle. Emnerne befandt sig i en tilfældig bunke i en pallekasse, og med jævne mellemrum gav et “klonk” genlyd i produktionshallen, idet en stor magnet fiskede emner op af pallekassen, og ledte dem videre ind i cellen. Her endte emnerne på et bånd, hvor emnebestemmelse, vending og orientering blev udført af 2 gribere og en række sensorer, før emnet fortsatte sin videre færden mod CNC-maskinerne.

15 år og 20 celler senere

Produktionshallen hos KP Components i Vestjylland er igen blevet indtaget af det velkendte QRS logo. Det er ikke et fremmede syn. Det er nemlig blevet til 20 celler yderligere for selvsamme kunde, og selvom Multiloader cellen fra 2007 fortsat arbejder, så er det blevet tid til en opgradering.

Multiloader cellen anno 2022 har fået tilføjet robothåndtering, vision teknologi og er en del af en større produktionslinje, der samlet set kan køre 80% flere emner end den gamle.

Den nye Multiloader celle kvitterer med det velkendte “klonk” idet emnet hentes fra pallen ved hjælp af den store magnet. Råemnet afleveres herefter på en bane, hvor et vision kamera kontrollerer orienteringen af emnet. Kan vision kameraet mod forventning ikke godkende orienteringen, bliver emnet skubbet hen på et returbånd, der leder emnet tilbage i pallekassen, hvor det kom fra. Dette sikrer cellen mod produktionsstop, idet en operatør ikke skal involveres og kvittere for en udbedring af eventuel fejl, men cellen i stedet sender emnet retur og blot prøver igen.

Godkendes orienteringen af emnet, samler robotten emnet op med griberen, og sørger for at vinkle eller vende emnet, så det føres, korrekt placeret, videre på et bånd mod bearbejdningscellen. At kontrollere orienteringen af emnet ved hjælp af vision teknologi, har samtidig den fordel, at det er lettere at omstille cellen til at håndtere andre typer emner, sammenlignet med den oprindelige Multiloader celle fra 2007, da en omstilling nu kan klares programmeringsmæssigt frem for at skulle ændre noget mekanisk.

Teknovation har skrevet en artikel om cellen, som du kan se herunder

Kan du ikke se artiklen, skyldes det fravalg af marketing-cookies. Du kan ændre indstilling for tilladelse til cookies her.

CVR 28686420

Damsbovej 19
DK-5492 Vissenbjerg

QRS A/S

Tlf.: 7022 1005
E-mail: info@qrs.dk

Følg vores

sociale medier